[Vid] 130829 KBS1 Yeopangdangdang Talk Box: Nhà thơ Yoo Min Eun nhắc đến Yuchun


Credit: JJYCJS YJJ
Shared By: JYJ3 & MrPoutyLip