[Info] 130902 Lịch trình quảng bá ở nước ngoài của JYJ cho Á Vận Hội Incheon 2014


1. Singapore Roadshow – Video phỏng vấn hội nghị (26 tháng 9)
2. Vietnam Roadshow – Tham dự sự kiện truyền thông và văn hóa (24 tháng 10)
3. Guangzhou Roadshow – Tham dự sự kiện truyền thông và văn hóa (21 tháng 11)
4. Tham dự sự kiện truyền thông kỷ niệm lần thứ 100 của Á Vận Hội ở Boracay (cuối tháng 11)

Source: Boracay
Translated by: Sally_2002
Vtrans & Shared by: MrPoutyLip