[Info] 130902 Yoochun gửi lời chúc mừng đến kỷ niệm 1 năm của Yourside6002


BTIgThICQAA5QFU

Gửi đến fansite từ Mỹ, cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi dù ở rất xa.

 

Credit : yourside6002
E-trans: Sheena
V-trans&Shared by: MrPoutyLip