[Vid] 130903 News Y: Á vận hội 2014 thông báo bài hát ‘Only One’ của JYJ


Credit: kpkjyj
Shared by: MrPoutyLip