[Pics] 130903 Sơ lược về con đường hoa đào nở Blessing Yuchun dành cho Yuchun


Phần chữ trên bảng:

Con đường hoa đào nở  này được tạo thành bởi tình yêu và sự mến mộ của các thành viên Blessing Yuchun dành cho ca sỹ diễn viên Park Yuchun.

Các thành viên Blessing Yuchun đích thân vẽ những hình ảnh để kể câu chuyện về Yuchun.

 

Credit: Blessing Yuchun + @j548771

Shared by: 6002sky & MrPoutyLip