[Info] 130922 JYJ sẽ đến dự buổi công chiếu phim “Wish”


 photo 130923JYJschedule.png

[TRANS] JYJ sẽ tham dự buổi công chiếu “Wish” ngày 23 tháng 9
(T/N: Thảm đỏ, Konkuk University Lotte Cinema @ 8PM KST)