[Line] 130923 JYJ line update: Yoochun tản mạn nói về phim Wish


image

phim ‘Wish’

image

Cùng với anh Jungse

Tôi là Yoochun. Sau khi xem phim “Điều ước”, tôi chợt nghĩ về gia đình, bạn bè và các bạn fan nữa.. Cảm ơn tất cả mọi người…
“Điều ước” thực sự là phim rất hay, lay động lòng người. Tôi ước các bạn cũng có thể xem được bộ phim này để hiểu nó tuyệt vời như thế nào…

Hôm nay là một đêm tuyệt vời khi hyungnim Kyung-gu nói với tôi rằng tự giặt quần áo rất quan trọng ở phim trường…

Dạng như là một đêm của mùi hương người. Tôi cũng sẽ tự giặt quần áy khi quay phim!!!^^!!!!!!

Vài dòng viết vội của Yoochun~~ Ngủ ngon nhé mọi người

Credit: jyjline VN & JYJeng
Shared by: mrpoutylip