[Vid+Cap+Gif] 130927 Họp báo Á Vận Hội Châu Á ở Singapore: JYJ gửi lời chào đến đến Singapore qua video


source: Incheon2014
Shared by: MrPoutyLip