[Info] 131001 Park Yoochun sẽ tham gia buổi công chiếu phim “Hwa-yi”


 photo 131001scheduleyc.jpg
[TRANS] Park Yoochun sẽ tham dự buổi công chiếu phim “Hwa-yi” vào 7:30PM ngày 2 tháng 10 (KST) @ tại Megabox COEX.