[Line] 131005 JYJ Line update: Yoochun đi chơi cùng đoàn làm phim Sea Fog


image

Trời ạ, đạo diễn của chúng ta đang mắc cỡ kìa

image

Cùng với ngón tay và công chúa, chúng tôi 4 người nè hehehehehehehe

Credit: JYJ Line
Trans & Shared by: shinkipeia & mrpoutylip