[Pics] 131004 Những bức hình hậu trường của Yuchun cùng staff của Rooftop Prince
Credit: dkswkdgml12
Shared by: MrPoutyLip