[Info+Vid] 131019 Yuchun và Rooftop Prince đứng thứ 2 trong giải thưởng Korean Drama Award 2013 của Nhật


8cded1afgw1e9qu8ih0qdj20oc0jugo5

Yuchun đứng thứ 2 trong phần nam diễn vui và Rooftop Prince cũng đứng thứ 2 trong phần phim truyền hình trong giải thưởng Korean Drama Award 2013 của Nhật.

8cded1afgw1e9qu8jqm3xj20oa0cwtac

Hạng Mục Nam diễn viên– Park Yuchun, hạng 2

 

Source:Hanryu10.jp
Chinese translated:puzu@Weibo
Shared by: ParkYoochunSGFC & MrPoutyLip