[Pics] 131024 Yuchun at IAG2014 Roadshow in Ha Noi, Vietnam (kenh14, ione, hoahoctro, tiin)


Clip: JYJ "cháy" cùng fan Việt trên sân khấu "Chào châu Á" 9Clip: JYJ "cháy" cùng fan Việt trên sân khấu "Chào châu Á" 14Clip: JYJ "cháy" cùng fan Việt trên sân khấu "Chào châu Á" 18Clip: JYJ "cháy" cùng fan Việt trên sân khấu "Chào châu Á" 23Clip: JYJ "cháy" cùng fan Việt trên sân khấu "Chào châu Á" 25Clip: JYJ "cháy" cùng fan Việt trên sân khấu "Chào châu Á" 34Clip: JYJ "cháy" cùng fan Việt trên sân khấu "Chào châu Á" 29Clip: JYJ "cháy" cùng fan Việt trên sân khấu "Chào châu Á" 40

Clip: JYJ "cháy" cùng fan Việt trên sân khấu "Chào châu Á" 41

Clip: JYJ "cháy" cùng fan Việt trên sân khấu "Chào châu Á" 42

Clip: JYJ "cháy" cùng fan Việt trên sân khấu "Chào châu Á" 43jyj-gl010

IMG-0530-1338-1382638193.jpg

IMG-0539-1869-1382638193.jpg

IMG-0542-2389-1382638194.jpg

IMG-0545-9872-1382638194.jpg

IMG-0546-3995-1382638194.jpg

IMG-0551-7012-1382638194.jpg

IMG-0560-3964-1382638195.jpg

Credit: kenh14, ione, hoahoctro, tiin
Shared by: MrPoutyLip