Danh sách đóng góp ủng hộ Fansupport IAG2014 Roadshow in Vietnam (via VietChunsa)


Chân thành cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ Project FanSupport IAG2014 Roadshow ở Hà Nội cùng VietChunsa (MrPoutyLip & Chunlovers)

Vietchunsa xin được cập nhật danh sách đóng góp đến ngày 25/10/2013

1. Vũ Phương Chi :                              500.000 VND

2. Hội bánh bao gà siêu cấp :          646.002 VND

3. Nguyen Nguyen :                           200.000 VND

4. Hoa Hồng Đen :                             200.000 VND

5. Châu cassie :                                  100.000 VND

6. Pham Thi Thu :                               100.000 VND

7. Vikk:                                               1.000.000 VND

8. Aki                                                     250.000 VND

9. Quynh Kon                                       100.000 VND

10. Chanhleo                                       300.000 VND

11. Linh                                                 300.000 VND

12. Cac Ad Chunlover                    1.000.000 VND

13. Trang Chun                                   100.000 VND

14. Mai Nguyen                                  100.000 VND

15. Ech con                                          300.000 VND

16. Mai Nguyen                                  300.000 VND

17. Jay Yul Gaara                                250.000 VND

18. Parkbabe dương                         200.000 VND

19. Dung Do                                       100.000 VND

20. Chunsa’s little sand                    100.000 VND

21. Ha Linh                                         100.000 VND

22. Cám                                               600.200

TỔNG:                                              7.346.202 VND

Vietchunsa chân thành cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình của các bạn. Chi tiết về fansupport sẽ được chúng tôi sớm tổng kết