[Pics] 131024 Yuchun at Noi Bai Airport back to Korea


Độc quyền: Cận cảnh JYJ ở cổng kiểm soát an ninh rời Việt Nam 15Độc quyền: Cận cảnh JYJ ở cổng kiểm soát an ninh rời Việt Nam 10

Độc quyền: Cận cảnh JYJ ở cổng kiểm soát an ninh rời Việt Nam 13

Độc quyền: Cận cảnh JYJ ở cổng kiểm soát an ninh rời Việt Nam 14

Credit: Kenh14
Shared by: MrPoutyLip