[Pics] 131025 IAG Roadshow in Hanoi Presscon – Yuchun focus (Media)


JYJ điển trai xuất hiện chỉ 5 phút trong buổi họp báo 11JYJ điển trai xuất hiện chỉ 5 phút trong buổi họp báo 14JYJ điển trai xuất hiện chỉ 5 phút trong buổi họp báo 21JYJ điển trai xuất hiện chỉ 5 phút trong buổi họp báo 22JYJ điển trai xuất hiện chỉ 5 phút trong buổi họp báo 23

JYJ điển trai xuất hiện chỉ 5 phút trong buổi họp báo 24

JYJ điển trai xuất hiện chỉ 5 phút trong buổi họp báo 25JYJ điển trai xuất hiện chỉ 5 phút trong buổi họp báo 26

2-2041-1382593709.jpg
IMG-0159-4600-1382593134.jpg

IMG-0137-4550-1382593130.jpg

IMG-0126-2973-1382593130.jpg

JYJ xuất hiện tại buổi họp báo

JYJ xuất hiện tại buổi họp báo

JYJ xuất hiện tại buổi họp báo

JYJ xuất hiện tại buổi họp báo

JYJ xuất hiện tại buổi họp báo

JYJ xuất hiện tại buổi họp báo

JYJ xuất hiện thân thiện tại buổi họp báo

JYJ xuất hiện thân thiện tại buổi họp báo

JYJ xuất hiện thân thiện tại buổi họp báo

JYJ xuất hiện thân thiện tại buổi họp báo

 

 

JYJ xuất hiện thân thiện tại buổi họp báo

 

Khi được hỏi về cảm nhận khi đến Việt Nam lần này, Yoochun cho biết: Lần đầu tiên chúng tôi đã đến đây với một lịch trình khá gấp gáp, nhưng lần này, chúng tôi đã trở lại với hình ảnh đẹp nhất để bù đắp cho các bạn.

 

Credit : Tiin, ione, kenh14
Shared by : MrPoutyLip