[Pics + Info] 131028 BlessingYuchun thăm đoàn phim Seafog và gửi quà ủng hộ YooChun


Theo BlessingYuchun, khi họ đến thăm đoàn làm phim vào ngày 26, Seafog team dường như rất cẩn trọng trong việc bảo mật việc ghi hình. Vì vậy, các thành viên BlessingYuchun phải đứng từ xa thể hiện sự ủng hộ và tình cảm dành cho YooChun và đoàn làm phim. YooChun dù bận quay, cũng đã đến để gửi lời cảm ơn đến BY trong thời tiết lạnh giá. BlessingYuchun rất hạnh phúc khi được biết thông qua quản lý của anh ấy rằng YooChun nhận được sự yêu mến hết lòng của đạo diễn và các nhân viên trong đoàn làm phim.

Source: BlessingYuchun

Etrans: uttunfan

Vtrans: Mr.Poutylip

Shared by: Mr,Poutylip