[Trans] Diễn viên kỳ cựu Moon Seung Gun tweet về việc quay phim Sea Fog


[T/N: Diễn viên kỳ cựu Moon Seung Gun đóng kỹ sư trưởng trên tàu Wanho, một người luôn quan tâm đến Dongshik, vai diễn của Yoochun giống như một người cha.]

“Tôi đã ở lại phim trường qua đếm suốt 4 ngày liền. Bộ phim [Sea Fog] thật đáng kinh ngạc về phạm vi phim trường và cả sự tinh tế trong những cảnh phim. Không dễ để tôi có thể thích ứng được có lẽ là bởi vì tôi là kiểu người phải mất nhiều thời gian để khởi động. Nhưng, rất là hào hứng. Hình sao? đội PR nói với tôi chờ chút nữa. Để sau vậy nhé~”

Cr: @Actormoon
Trans: uttunfan
Credit: 6002sky
Vtrans & Shared by: Mrpoutylip