[Vids] Truyền thông đưa tin Yuchun tham gia vào phim Three Days


131104 Y-Star News – Park Yuchun trở lại với drama “Three Days”

131105 SBS Morning Wide Reports – Park Yuchun trở lại màn ảnh nhỏ sau 2 năm

 

Credit: JJYCJJ
Shared by: MrPoutyLip