[Spazz] 50 Lý Do Để Hết Thích YooChun


50 Lý Do Để Hết Thích YuChun:

1. Khi số 0 trở thành mẫu số của một phân số nhưng biểu thức vẫn hoàn toàn có nghĩa thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

2. Khi một tam giác có 2 góc tù (góc lớn hơn 90° nhưng nhỏ hơn 180°) thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

3. Khi hai góc đối đỉnh không bằng nhau nữa thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

4. Khi giá trị tuyệt đối của một số mang giá trị âm thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

5. Khi nước có thể biến thành dầu thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

6. Khi Nam Cực không còn tuyết rơi thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

7. Khi 2 đường thẳng song song cắt nhau thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

8. Khi Trái Đất quay xung quanh sao Thủy thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

9. Khi bảng chữ cái alphabet xuất hiện chữ cái thứ 27 thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

10. Khi một đường thẳng có điểm cuối thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

11. Khi sự sống vẫn có thể tồn tại mà không cần đến nước thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

12. Khi mê-tan là một chất có đồng phân thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

13. Khi một số âm có giá trị căn bậc hai thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

14. Khi băng không tan ở 30 độ C thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

15. Khi tất cả sự sống trên hành tinh này không tuân theo quy luật lực vạn vật hấp dẫn thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

16. Khi tốc độ ánh sáng chậm hơn tốc độ âm thanh thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

17. Khi hai hàm số đối nhau mà trục tọa độ có giao điểm thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

18. Khi virut có cấu trúc tế bào thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

19. Khi benzen tan tốt trong nước thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

20. Khi thấu kính lồi cho ảnh là ảnh thật thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

21. Khi số π trở thành một số thập phân hữu hạn thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

22. Khi hai điện tích cùng dấu hút nhau và ngược dấu đẩy nhau thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

23. Khi Trái Đất quay từ Đông sang Tây thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

24. Khi tổng 2 góc đối diện trong một tứ giác nội tiếp không bằng 180° thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

25. Khi sinh vật nhân sơ có cấu trúc màng tế bào thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

26. Khi lũy thừa của 0 mang giá trị thực thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

27. Khi cấu trúc phân tử của mê-tan là cấu hình 2 chiều thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

28. Khi thời gian là một véc-tơ thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

29. Khi 9 – 1 là giá trị #8 thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

30. Khi tế bào động vật có cấu trúc thành tế bào thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

31. Khi Bạc Clorua tan tốt trong nước thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

32. Khi 3000gram nặng hơn 2 mét khối thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

33. Khi dòng điện thực sự hiện hữu thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

34. Khi con người có thể nghe được sóng siêu âm bằng tai thường thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

35. Khi tỷ trọng của thép nhỏ hơn tỷ trọng của nước thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

36. Khi định luật Ôm được sử dụng trong nguyên lý phi tuyến tính thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

37. Khi mê-tan có thể làm đổi màu gốc axit của muối man-gan thì tớ ngừng thích Yuchun.

38. Khi sinh vật nhân sơ có nhiễm sắc thể thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

39. Khi lá cây không còn màu xanh vẫn có thể sinh trưởng dù thiếu ma-giê thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

40. Khi mọi sinh vật đều di chuyển với tốc độ ánh sáng thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

41. Khi lô-ga có thể áp dụng cho số âm thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

42. Khi pro-pan có 10 các-bon thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun

43. Khi ôxi không có dạng thù hình (ô-zôn) thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

44. Khi đường mía có thể tác dụng với dung dịch phê-linh cho phức màu đỏ gạch thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

45. Khi 6 liên kết C=C trong benzen hoàn toàn khác nhau thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

46. Khi nhiệt độ trên khắp thế giới duy trì ở 0 độ cùng lúc trong vòng 1 phút thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

47. Khi rời khỏi Trái Đất con người có thể thở thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

48. Khi David Beckham vô cùng ghét bóng đá thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

49. Khi tất cả sông, suối, hồ, biển và đại dương đều cạn khô thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

50. Khi mọi sinh vật sống ngừng thở thì tớ sẽ ngừng thích Yuchun.

Thực sự thì còn rất nhiều lý do để bạn không thích Yuchun nữa *chớp mắt* cùng biện minh cho sự “ghét” Yuchun nào =)))))))

Được viết bởi 嘉木289 @Mickybaidu
Picture credit: as tagged
E-trans & Shared by ParkYoochunSGFC
Vtrans & Shared by: Mr.Poutylip