[Line] 131127 Yoochun giới thiệu bài hát của Urban Zapaka ‘When Winter Comes’


{JYJ KR LINE 6:52 AM KST}
들어보세요~
[TRANS] Xin hãy nghe~

{JYJ KR LINE 6:52 AM KST}
어반자카파
코끝의 겨울
[TRANS] When Winter Comes của Urban Zakapa

{JYJ KR LINE 6:53 AM KST}
누군가.. 내게 건네온 계절~
[TRANS] Có người…đã đưa tôi mùa này~ (một phần của lời nhạc)

{JYJ KR LINE 6:53 AM KST}
겨울이네요..
[TRANS] Là mùa đông…

{JYJ KR LINE 6:53 AM KST}
유천입니다…^^
[TRANS] Đây là Yuchun…^^

{JYJ KR LINE 6:53 AM KST}
누가 그럽디다….ㅎ
[TRANS] Có người từng nói…. rằng

{JYJ KR LINE 6:54 AM KST}
밤은 새야 제 맛이고
겨울은 원래 추운 거라고…
[TRANS] Có thức mới biết đêm dài, và mùa đông thật lạnh…

{JYJ KR LINE 6:54 AM KST}
내..참..
[TRANS] tôi..thực sự

{JYJ KR LINE 6:54 AM KST}

바다에 다시
동이 트고….
저는 이제 조금 눈 붙이러 갑니다…
[TRANS] Mặt trời đang mọc lên từ biển….
Giờ thì tôi sẽ ngủ nhanh một chút…

{JYJ KR LINE 6:55 AM KST}
모두들 감기 조심 하시구요..^^
[TRANS] Cận thận bị cảm lạnh nhé mọi người..^^

{JYJ KR LINE 6:55 AM KST}
고마워… 그리고 굿모닝 ~^^
[TRANS] Cám ơn.. và goodmorning~^^
(Yoochun viết ‘good morning’ theo phiên âm tiếng Hàn)

Source: JYJ Line
ETranslated by: Chloe6002
VTranslated & Shared by: MrPoutyLip