[Pics] 131210 Yuchun ký tặng mừng kỷ niệm 1 năm của China Yuchun Mama Fansclub


Chúc mừng kỷ niệm 1 năm của Mama! Các dì hãy luôn mạnh khỏe nhé

Credit: China Yuchun Mama Fansclub
Trans by: chloe6002
Vtrans & shared by: Mrpoutylip