[Pics] 131226 Qùa giáng sinh của YourSide6002 cho Yuchun


To. YourSide6002 Nhật Bản
Giáng sinh an lành và chúc mừng năm mới!
Cám ơn các bạn!

To. YourSide6002
Giáng sinh an lành và hy vọng năm tới sẽ còn thật nhiều điều thú vị hơn nữa!

Credit: YourSide6002
Translated by: Sally_2002
Vtrans & Shared by: Mrpoutylip