[Pics] 131226 Romantic Beauty Dog: YooChun’s Sign and Three Puppies of Him


Hôm qua 26/12 YuChun đi mua 3 chú chó: Poddle, Bulldog pháp, và Bulldog anh (từ trái sang) Chun còn kí tặng cho cửa hàng.

Theo DC PYC thì chú cún Poddle sẽ là thành viên mới của nhà Park. Còn 2 bé Bull Chun dành tặng cho bạn.

Credits: Romantic Beauty Dog

Shared by: Mr.Poutylip