[Video + Trans] 131227 Kim So Hyun nhắc đến Yuchun trong một cuộc phỏng vấn


Kim So Hyun: Mọi người đều biết Park Yuchun oppa là mẫu người lý tưởng của em, phải không? Anh ấy đối xử với em rất tốt không chỉ riêng trong thời gian quay phim đâu mà bây giờ cũng thế, anh ấy vẫn luôn quan tâm tới sức khỏe và rất nhiều điều. Hiện giờ anh ấy đang quay phim còn em sẽ luôn dành sự ủng hộ cho anh ấy.

Q: Vậy giờ mẫu người lý tưởng của em vẫn là Park Yuchun và trước giờ vẫn không thay đổi?

Kim So Hyun: Vâng ạ, cho đến giờ vẫn luôn là thế *cười*

Video credit: thestar
Translated by: @SIXZEROZEROTWO
Vttans & Shared by: Mrpoutylip