[Pics] 140115 Park Yuchun trên tạp chí giáo dục Junior Edu Times


Junior Edu Times là một tạp chí giáo dục thuộc  EBS English với nét đặc trưng riêng biệt giúp các học sinh Hàn Quốc tiếp cận với tiếng anh nhiều hơn theo những cách thú vị.Credit: Naver
Shared by: 6002sky + Mrpoutylip