[NEWS] 140120 Park Yuchun – Nam diễn viên ở độ tuổi 20 trở lại với rạp phim tại nhà


Thang2 2 này, SBS <Three Days> của Park Yuchun (28 tuổi) sẽ được truyền tay từ <You, Who came from Star> của Kim Soo-hyun. Sau khi thể hiện sự tập trung diễn xuất trong thể loại tâm lý tình cảm trầm lắng thông qua bộ phim truyền hình vào năm ngoái, anh ấy lại tiếp tục thử thách với diễn xuất hành động trong bộ phim truyền hình . Lấy ý tưởng từ câu chuyện về Cơ Quan An Ninh của Nhà Xanh tìm kiếm sự mất tích của Tổng Thống với bối cảnh hư cấu của Hàn Quốc.

Park Yuchun đã bắt đầu quay phim và bộ phim truyền hình này dự kién sẽ có sự xuất hiện của Son Hyun Joo, Park Ha Sun, Yoon Je Moon, So E-hyun, Jang Hyun Sung và nhiều diễn viên khác.

Source: Kyunghyang via Daum
Translated by: rilanna of JYJ3
Shared by: JYJ3
Vtrans & Shared by: Mrpoutylip