[NEWS] 140124 Ủng hộ ‘Sea Fog’ từ quỹ hỗ trợ văn hóa và nghệ thuật Gyeongnam


Qũy hỗ trợ văn hóa nghệ thuật Gyeong[sang]nam đã lựa chọn giúp đỡ tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Shim Sung-bo, ‘Sea Fog’ với diễn viên chính Kim Yoon Seok và Park Yuchun bằng quỹ khuyến khích địa phương năm 2013. Được chọn là chủ đề nóng nhất năm nay, bộ him điện ảnh quay ở cảng Masan từ tháng 10 cho tới tháng 12 năm 2013, hoàn thành quay phim tại đây và khắp Jangseungpo, Geoje-so và đi vào sản xuất. Theo lịch trình ‘Sea Fog’ sẽ phát hành vào tháng 6 này.

Source: Gyeongnam-Ilbo
Translated by: rilanna of JYJ3
Shared by: JYJ3
Vtrans & Shared by: Mrpoutylip