[Trans] 140126 Golden Thumb Pictures cập nhật cảnh quay đầu tiên của Yuchun trên Facebook[TRANS]

Mọi người ơi….hôm nay cực lạnh…bàn chân của chúng tôi hoàn toàn co rúm lại~!!!!!!!!! Dù trời rất lạnh, chúng tôi đã chuẩn bị một bức ảnh cho mọi người..Mọi người có thấy chỗ sáng chói lên kia không? Có ai tìm thấy không, khoanh tròn lại nhe!!!

**Trả lời tweet của fan: Hôm nay thật cực cho diễn viên Park của chúng ta…Nhưng nhờ sự xuất hiện của cậu ấy, không khí trường quay thiệt tuyệt!

Source: @goldenthumb2014
ChineseTranslated by: 暖日呀呀 @weibo
English translated  by ParkYoochunSGFC
Vtrans & Shared by: MrPoutyLip