[Trans] 140131 Three Days’ Staff Blog: Ngày 29 tháng 1 quay phim ở Gyeongju…”khí chất của một diễn viên thực thụ”


(Lược bỏ những phần không liên quan)

Hôm nay diễn viên Park Yuchun cũng tới ^^

Lúc đầu tôi còn không nhận ra anh ấy kkk

Tôi đã biết diễn viên Park Yuchun khi anh ấy còn hoạt động như thành viên của nhóm nhạc TVXQ nhưng khí chất trên gương mặt anh ấy đã có sự thay đổi lớn so với thời gian đó. Hiện giờ anh ấy thực sự có khí chất của một diễn viên thực thụ.

Credit: Blackpami26
Shared by: 6002Sky
Vtrans & Shared by: Mrpoutylip