[Pics] 140203 Three Days filming (Jo Young Ho)


Diễn viên Jo Young Ho vào vai 1 cảnh vệ trong Three Days

 photo DSC_0006.jpg photo DSC_0945.jpg photo DSC_0992.jpg photo DSC_0964.jpg photo DSC_0047.jpg photo DSC_0056.jpg

Credit : Jo Young Ho
Shared by: MrPoutyLip