[Trans] 140211 Một nhân viên trong đoàn làm phim “Bây giờ việc quay Sea Fog đã vào giai đoạn cuối”


Một người đã đăng trên DCPYC hình người tuyết đội nón (quà tặng support từ 6002nanal) cho đoàn làm phim để chứng minh anh ấy là nhân viên đoàn làm phim

“Hiện giờ SeaFog đang trong quá trình quay cuối cùng. Xin hãy đón xem”

Khi có fan hỏi về về Yuchun, anh ấy nói:

“Dongshik làm rất tốt. ở phim trường, cậu ấy lúc nào cũng thu hút”

Credit : DCPYC
ETranslated by: Uttunfan, Vtranslated by: MrPoutyLip
Shared by: 6002Sky & MrPoutyLip