[Trans] 140213 SBS Twitter Update: Tham gia quảng bá Three Days


 

140213sbstw.png~original[TRANS]Các bạn đều đã xem teaser của Three Days rồi phải không? Nếu rồi thì hãy cùng chia sẻ thông tin nhé!! Hãy up ảnh chụp màn hình Twitter & tweet  #쓰리데이즈알리기 ~!! ★NR

BgVJRofCIAAppoKjpg_large.jpg~original

Nhiệm vụ: đăng tải tin Three Days lên sóng lần đầu vào 5/3!
Hãy up ảnh chụp màn hình Twitter & tweet  #쓰리데이즈알리기
Sự kiện sẽ diễn ra đến 28/2. Người thắng cuộc sẽ được thông báo vào 4/3
Giải thưởng: kẹo & chữ kí của Yoochun (dành cho 1 người)

Source: @SBSNOW
Translated & Shared by: JYJ3+MrPoutyLip