[Pic+Trans] 140218 Miêu tả + tạo hình nhân vật Han Tae Kyung


1. Miêu tả nhân vật

Bgu5H0tCQAEWZzL

2. Tạo hình nhân vật: Han Tae Kyung – Lời cầu nguyện của một mật vệ vô danh

[Han Tae Kyung-Park Yuchun] Người không bỏ sót gì kể cả một ngọn gió

 photo fy20.jpg
“Dù trong hoàn cảnh nào, cũng không mất bình tĩnh.
để hoàn thành nhiệm vụ, xin hãy cho con sự sáng suốt và dũng cảm.
Dù cuộc sống và cơ thể này của con sẽ dành cho Chúa nếu người cần,
xin hãy bảo vệ tín mạng của người ấy thôi”

Lời cầu nguyện của mật vệ vô danh

 photo 7iai.jpg

Credit: Three Days Official Website
Translated by: Uttunfan & MrPoutyLip