[Facebook] 140309 JYJ Facebook Update: Ảnh hậu trường mới của Yoochun trong phim ‘Three days’


방송보다 더 애틋한 박유천의 <쓰리데이즈>
촬영 비하인드컷 공개!
벌써부터 다음주 수요일이 기다려지네요

Releasing SBS drama <3days>’s behind scene pics of Park Yuchun which make him more fondness than in the show!
Wednesday, we’re really looking forward to it.

Bộ phim truyền hình SBS ❤ days> vừa mới phát hành những bức hình hậu trường của Yuchun, mấy bức này làm Yuchun được yêu mến hơn là trong chương trình nhỉ!

Chúng tôi thực sự mong chờ bộ phim thứ tư tuần này.

ImageImage

Credit: JYJ Official

Shared by: Akira.Sam@Mrpoutylip