[Trans] 140309 Golden Thumb Twitter Update: phòng chỉnh phim ‘Three Days’


 photo 140309goldenthumb2014_zpsfedc3f4d.png

[TRANS]
Đây là người quản lý.
Tập 1&2 của ‘Three Days’ sẽ được phát lại như bộ phim điện ảnh. Các bạn sẽ thấy phim có nhiều góc quay tập trung hơn! Sẽ rất thú vị và đón xem các đoạn phim được đổi nhé!!

 photo 140309goldenthumb2014tw_zps470f48d3.png

Đây là người quản lý, tôi lại tweet như vũ bão rồi
Hy vọng các bạn có những thời gian tận hưởng  #쓰리데이즈. Vì phim được yêu thích và chúng tôi bắt đầu quảng cáo cũng được một thời gian rồi..tim đập [T/N: hồi hộp]! Hy vọng thấy <Three Days> sẽ xuất hiện trên từ khóa được một chút, duk-huen duk-huen [*tim đập thình thịch*] (Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ đến 10h) photo BiQdiOwCMAAs3oc.jpg

Credit: Golden Thumb
Etrans: JYJ3
Vtrans & Shared by: MrPoutyLip