Cập nhật link xem & rating ‘Three Days’


Link xem Three Days trực tiếp:

1. vod.sbs.co.kr/onair/onair_index.jsp
2. canlive.tv/live/11919/sbs-kbc.html
3. 10351077.web.fc2.com/06.html (Chỉ chạy trên TE)
4. klivetv.web.fc2.com/ (Click SBS)
5. 55556.com/tv/2024/ Chọn HD SBS hoặc SBS KBC
6. t.co/0PvgqYfDQC (cài app trên điện thoại)
7. www.fengyunzhibo.com/tv/sbs.htm

~~~~~~~~

Link xem Engsub: ở đây

~~~~~~~~~

Link xem Vietsub: ở đây

~~~~~~~~~


Rating

cats-crop