[Trans] 140310 SBSNow Twitter update: Cảnh Han Tae Kyung ngồi ở trạm bus


 photo twitter_zps02f419f0.jpg

[TRANS] #쓰리데이즈 Taekyung (Park Yoochun) trong nỗi đau mất cha, anh ngồi thẫn thờ ở trạm xe bus và nước mắt cứ rơi. Tôi nhớ cảnh này đã nói với các bạn~

N8G8cT9 EL288wW

Credit: SBSNOW
Etrans by: chloe6002
Vtrans & Shared by: MrPoutyLIp