[Fansupport] 140312 6002ism gửi thức ăn đến đoàn làm phim Three Days & quà tặng Yuchun


 photo o0600045012872548364_zps09cec127.jpg photo o0600045012872548365_zps43e802e1.jpg photo o0600045012872557005_zpsa79c8da9.jpg photo o0600045012872555055_zps8f910221.jpg photo o0600085412872548135_zps844202ec.jpg photo o0600056812872548367_zpsc52c922a.jpg photo o0600067512872548795_zps5bc3cf50.jpg photo o0720054012872823907_zpsac6c749d.jpg photo o0600126112872549281_zps29704f79.jpg photo o0800043112872548793_zps2b27af1d.jpg photo o0600168812872549282_zps6c4232cc.jpg photo o0600133512872549756_zpsf92251d0.jpg photo o0800045912871603314_zpsc1b5526c.jpg photo o0800067312872812326_zps6f3a5e05.jpg photo o0800106712871603311_zps865f6401.jpg photo o0800053312872548133_zps01dffe96.jpg photo o0800106712871603313_zps845f908e.jpg photo o0800106712871604202_zpsb1d883aa.jpg photo o0420028012872823905_zps1df48989.jpg photo o0465068012871604201_zps87cbf827.jpg photo o0540072012872823906_zps76331e8b.jpg photo o0581076912872549280_zps935bab4e.jpg photo o0600043112872548794_zps6f5012f9.jpg photo o0600225012872549757_zpsa229bf76.jpg photo o0800109512871604203_zpsfe8fb564.jpg

Credit: 6002ism
Shared by: MrPoutyLip