[Line] 140312 JYJ Line Update: Yoochun đọc kịch bản Three Days


Han Tae Kyung đang chuẩn bị quay phim 3days suốt đêm nay ^^

Yuchun không rời nổi kịch bản dù là lúc không phải quay phim…kịch bản đã bị đen đi bởi tay anh ấy và góc cũng mòn theo rồi…
Hôm nay tập 3 của 3days sẽ chiếu lúc 10 giờ, hãy nhớ đón xem nhé!!!

 photo 1800303_761814197176474_1711125821_n_zps55202e83.jpg photo 1_zps1a0faa45.jpg photo 2_zpsb7416ae5.jpg

Credit: Line JYJ JP
Shared by: MrPoutyLip