[Videos] 140313 ‘Three Days’ ep4 Preview


ep4 text preview:

Tae Kyung đã gặp ủy viên Choi Ji Hoon một công tố viên thuộc đội đặc nhiệm để điều tra về vụ bê bối thao túng xuyên tạc sự thật; và anh ấy hỏi Ji Hoon về vụ bê bối và sự liên quan của nó tới tài liệu mật số 98. Trong khi đó, Bong Su và đội an ninh đã tìm ra nơi ở của tổng thống và bắt đầu theo dõi từ đầu mối này.…

Credit: SBS Three Days
Translated by: rilanna of JYJ3
Shared by: JYJ3
Vtrans & Shared by: Mrpoutylip