[Line] 140314 JYJ Line Update: Three Days dẫn đầu rating trong các phim chiếu cùng giờ


 photo Biqwyh0CYAAZYWI_zpsf9bb5a69.jpg photo Biqx9T9CAAAaVT_zps6b0a73fc.jpg

 

 

Nhờ sự quan tâm và ủng hộ hết mình của các bạn, Three Days đã đứng đầu tỷ xuất người xem trong các chương trình cùng giờ.

Bộ phim ngày càng hấp dẫn hơn và chúng tôi mong nhận được sự chú ý của các bạn vào sự xuất hiện của Han Tae Kyung

 

Credit: JYJ Line
Vtrans & Shared by: mrpoutylip