[News] 140315 Cine21: ‘Sea Fog’ phát hành vào tháng 8


BereMU-CMAAg9e3‘Sea Fog’ – gần đây đã quay xong vào vào gia đoạn hậu kì – được lên lịch phát hành vào tháng 8. New chia sẻ rằng, “Chúng tôi không biết nếu pim có lợi thế khi ra mắt vào Chunseok không. Vì đây không phải là phim cổ trang, nên có thể phim sẽ được dời lại, sau dịp lễ tết”

Credit: Cine21
ETranslated by: rilanna@JYJ3
Vtranslated & Shared by: MrPoutyLip