[Trans] 140318 Cảnh phim trường ‘Sea Fog’


SeaFog như thế nào rồi…? Lúc nào ở phim trường cũng tuyệt #KimYoonSeok #MoonSungGeun#sunbae-nims. #LeeHeeJoon oppa rụt rè  #ThreeDays #ParkYoochun bận rộn đã mặc cái áo tay ngắn đó mấy ngày rồi…

  photo 1170029_631859403529618_1487708655_n_zpse71eacb1.jpg photo 671f4973gw1eek10k1k25j20c80dwtao_zps186560a1.jpg

Credit: beginenjoy instagram
Shared by: MrPoutyLip