[Trans] 140318 JYJ Facebook Update: Three Days mini pressconference


 photo 140318cjesjyjfb_zpsb40480dd.png

Park Yuchun, chiều hôm nay có buổi họp báo cảnh mở màn drama Three Days của SBS

Trong phần đặt câu hỏi, chúng ta có thể thấy sự nhiệt huyết của Yuchun với diễn xuất và cách anh ây thể hiện Han Taekyoung cho thật hoàn hảo. Trong họp báo, Park Yuchun nhận được vô số lời khen từ các diễn viên đàn anh, bạn diễn và các nhân viên

Bộ phim đang trở nên nóng hơn và được yêu thích hơn. Và chúng tôi xin được chia sẻ vài hình ảnh nóng không kém gì bộ phim photo 1980496_568959086532793_1240365654_o_zps3bc3b911.jpg photo 1960833_568959133199455_2021587398_o_zps9a5192f0.jpg

Credit: JYJ Facebook
Shared by: MrPoutyLip