[Video] 140318 ‘Three Days’ ep5 preview


Text Preview

Tae Kyung cùng Bo Won đến bệnh viện mà Dong Hwi điều trị. Trong khi đó, sự thật về vụ Yangjinri đã được công bố bởi nhóm công tố đặc biệt trong cuộc họp báo của Choi Ji Hoon. Tae Kyung bối rối bởi sự thật…

Credit: SBS (1,2)
Translated & Shared by: JYJ3
Vtrans & Shared by: Mrpoutylip