[Facebook] 140320 JYJ Facebook Update: Pha hành động của Yuchun trong tập 5


Để hoàn thành nhiệm vụ, Han Tae Kyung đã phải bắn đội trưởng của mình.

Trong tập 5, cảnh hành động của Yuchun chắc chắn đã tỏa sáng rồi

obsnews

  photo 787608_120493_594_zps0a7437e0.jpg

Credit : JYJ Facebook
Vtrans & Shared by: MrPoutyLip