[Trans] 140319 ‘Three Days’ không có kịch bạn từng phần


Three Days" No Partial Script
(Photo : SBS)
Có một thứ mà Three Days không có. Đó là kịch bản từng phần
Trong phim Three Days ngày thứ 4-5 trên SBS, không khí mà phim trường không có là kịch bản từng phần.
Ngay có trước khi phát sóng, 8 tập phim đã được viết. Các nhân viên luôn được nhận kịch bản hoàn chỉnh. Trước khi quay, họ hoàn toàn hiểu được tình huống nên kỹ thuật diễn xuất ngày càng xuất sắc hơn. Bộ phim có 16 tập thì một nữa đã được quay trước.

Các nhân viên nói “Biên kịch Kim Eun Hee đã điều tra đủ và đảm bảo các chứng cứ khác nhau được đưa vào. Nhờ vậy, kịch bản rất hoàn chỉnh. Những cố gắng như thế của biên kịch được thể hiện kỹ thuật cao” anh giải thích.

Tập 4 của phim lên sóng với tỷ suaaxt xem đài 12.7% và đứng nhất trong các phim chiếu cùng ngày

Credit: KDrama
Vtrans & Shared by: MrPoutyLip