[Vid] 140320 Y-STAR News: ‘Three Days’ giữ vị trí #1 trong các phim ngày 4-5 với rating cao


Credit: ystarnews
Shared by: MrPoutyLip