[Pics] 140325 Cảnh quay ở bệnh viện Wooridul trong tập 5


 photo screen-shot-2014-03-25-at-4-48-39-pm_zps2abba644.png photo screen-shot-2014-03-25-at-4-51-05-pm_zpsc2467aaf.png

 

Vào ngày 8/3, ‘Three Days’ quay ở bệnh viện Wooridul sân bay Gimpo. Cám ơn đoàn quay phim và các diễn viên nhiều lắm vì đã đến bệnh viện chúng tôi quay. Phần quay ở bệnh viện đã được phát sóng trong tập 5! Mọi người chú em xep tập phát sóng nhé

Source: wooridulgp
ETranslated & Shared by: JYJ3
VTranslared & Shared by:
MrPoutyLip